Zaloguj Search

Dzwonnice loretańskie w Polsce

Kult Matki Bożej Loretańskiej i zwyczaj budowania replik Świętego Domku z Loreto rozpowszechnił się w Polsce w XVII w. i trwał przez cały wiek XVIII. W tym czasie coraz liczniejsze były też  pielgrzymki do Loreto, z których przywożono m.in. dzwonki mające odpędzać złe moce, a także rozpędzać chmury burzowe i powstrzymywać związane z nimi nieszczęścia. W tym samym czasie w świątyniach jeden dzwon, zazwyczaj najmniejszy, poświęcany był niekiedy w intencji zażegnywania żywiołów. Miał nawet nieraz napis fulgura frango czyli „rozłamuję pioruny”. Władze kościelne starały się stopniowo eliminować wiarę w cudowną moc przedmiotów, w amulety i talizmany, dlatego w końcu zakazano używania dzwonów kościelnych do rozpędzania burzy.  Nie wyeliminowało to jednak ludowej wiary w cudowną moc dzwonków loretańskich i w XVIII w. zaczęto budować po wsiach dzwonnice z dzwonami poświęconymi Matce Bożej Loretańskiej. Ich głos miał nie tylko ostrzegać przed pożarem – ludzie wierzyli, że dzwonek loretański odstrasza płanetników – złe duchy ściągające z nieba pioruny i grad. Z czasem przypominał on również o odmawianiu modlitwy „Anioł Pański”, wzywał ponadto do gaszenia pożaru oraz na codzienne nabożeństwa majowe i różańcowe. Wiara w dzwonki loretańskie i związane z nimi zwyczaje rozwinęła się głównie  na Podhalu, Orawie i Żywiecczyźnie.  Większość z nich została zbudowana w XIX w. lub na początku XX stulecia. Wiele dzwonnic loretańskich, zwanych też burzówkami, istnieje tam do dziś – poniżej je prezentujemy. Część z nich to rekonstrukcje dawnych obiektów, które uległy zniszczeniu, np. przez silne wiatry a część przeszła gruntowne remonty. Niestety nie we wszystkich kaplicach znajdują się dzwony (większość oryginalnych przetopiona została podczas II wojny światowej) i nie wszystkie z nich można już usłyszeć.

 
Witów, gm. Kościelisko, woj. małopolskie

Witów, gm. Kościelisko, woj. małopolskie

Pochodzi z 1868 r., zbudowana przez gazdę Józefa Tylkę. Ma 10 m. wysokości oraz okna na cztery strony świata. W środku konstrukcji wisi dzwon. Kiedyś dzięki tej dzwonnicy ludzie orientowali się, która jest godzina, gdyż dzwoniono trzy razy dziennie: rano, w południe i wieczorem.

Zawoja, gm. Zawoja, woj. małopolskie

Zawoja, gm. Zawoja, woj. małopolskie

Kiedyś na terenie Zawoi było pięć dzwonnic w różnych przysiółkach. W czasie dzwonienia przed burzą jedna odbierała sygnał od drugiej, gdyż słychać je było na kilka kilometrów. Obecnie jedna znajduje się w dzielnicy Czatoża po lewej stronie drogi prowadzącej do Jałowieckiego Potoku – ma prostą konstrukcję słupową, z niewielkim daszkiem ochraniającym mały dzwonek.

Zubrzyca Górna, gm. Jabłonka, woj. małopolskie

Zubrzyca Górna, gm. Jabłonka, woj. małopolskie

Dzwonnica znajduje się w Orawskim Parku Etnograficznym, dokąd została przeniesiona z przysiółka Zimna Dziura w Zubrzycy Górnej. Stojąca na niskiej podmurówce dzwonnica ma konstrukcję zrębową. Ściany nachylone są skośnie ku środkowi i szalowane deskami. Na tej konstrukcji umieszczono nadbudowę o prześwitowych okienkach, gdzie znajduje się XVII-wieczny dzwonek.

Strona 6 z 6Początek   Wstecz   1  2  3  4  5  [6]  Dalej   Koniec