Zaloguj Search

O projekcie

Tematem wiodącym projektu są działania mające na celu przypomnienie historii istniejących do dzisiaj w Polsce kaplic loretańskich (bądź ich pozostałości), będących dziedzictwem XVII-wiecznego kultu Matki Boskiej Loretańskiej. W ramach zadania zaplanowane zostały następujące działania:

  • strona internetowa, ukazująca istniejące nadal kaplice loretańskie bądź ich ruiny i historie ich powstania;
  • konkurs fotograficzny dla mieszkańców miejscowości, w których istnieją kaplice loretańskie bądź ich pozostałości;
  • oznaczenie istniejących kaplic loretańskich bądź ich ruin odpowiednimi tablicami informacyjnymi;
  • koncert przy ruinach XVII-wiecznej kaplicy loretańskiej w Skrzebowej;
  • stworzenie questu czyli nieoznakowanej ścieżki turystycznej, którego głównym elementem będą ruiny XVII-wiecznej kaplicy loretańskiej w Skrzebowej;
  • organizacja cyklu wyjazdów studyjnych dla seniorów, których celem będzie odwiedzenie i poznanie historii istniejących do dzisiaj kaplic loretańskich bądź ich ruin.