Wstęp


Szanowne Koleżanki, Szanowni  Koledzy!

Witam na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W zamyśle nowego zarządu naszego oddziału ma to być platforma wspólnego porozumiewania się między nami. W najbliższej kadencji 2015-2016 chcielibyśmy, aby sprawy  informacyjne, organizacyjne i edukacyjne były rozwiązywane  z wykorzystaniem tej strony. Zapraszamy do zalogowania się celem uaktualnienia danych i dalszego  jej współtworzenia. Bardzo liczę na Państwa współpracę.Prezes Oddziału Poznańskiego PTOiTr

Dr n. med. Mirosław Falis


© Wszystkie prawa zastrzeżone 2024. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.