Zaloguj Search

Aktualności

 

Szlakiem loretańskim na Dolnym Śląsku

Lubiąż, Krzeszów i Nowa Ruda były celem pierwszego tegorocznego wyjazdu studyjnego w ramach projektu "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich". W wyjeździe udział wzięło ponad pięćdziesięciu mieszkańców naszych miejscowości a jego celem było poznanie trzech kolejnych obiektów wchodzących w skład nowo powstałego szlaku.

W Lubiążu uczestnicy wyjazdu odwiedzili dawny zespół klasztorny cystersów, jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Na jego terenie znajduje się kaplica loretańska wzniesiona około 1710 roku, część nieczynnego obecnie kościoła klasztornego. Obiekt nie posiada wewnątrz żadnych zdobień ani dekoracji, całe bogactwo wystroju architektonicznego i rzeźbiarskiego skoncentrowane jest na zewnątrz: we wnękach ustawione są figury czterech ewangelistów, a na osi środkowej elewacji postać króla Dawida grającego na harfie. W Krzeszowie grupa zobaczyła europejską perłę baroku – sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, wcześniej także będące cysterskim klasztorem. Tam zwiedziła kościół klasztorny (bazylikę), kościół św. Józefa i Mauzoleum Piastów Śląskich a przede wszystkim kaplicę loretańską. Wnętrze odnowionej kaplicy jest przedzielone kratą na dwie części, na wzór oryginału z Loreto. Za kratą w niszy ściennej, w kamiennym ołtarzu, znajduje się duża płaskorzeźba Madonny z Dzieciątkiem – dzieło Jerzego Schroettera z roku 1676. W Nowej Rudzie uczestnicy wyjazdu zobaczyli kaplicę loretańską z 1768 r., przez wiele lat opuszczoną i zapomnianą, wyremontowaną z zewnątrz przed kilku laty, jednak obecnie nadal dewastowaną. Kaplica nie pełni funkcji sakralnej (przed kilku laty używana była jako kaplica przedpogrzebowa). Grupa odwiedziła także leżącą pod Nową Rudą wieś Bożków, gdzie zobaczyła miejsce, na którym znajdowała się przez wiele lat kaplica loretańska zburzona w 1972 roku.
Projekt "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich (kontynuacja)" realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".