Zaloguj Search

Aktualności

 

Rajd pieszo-rowerowy

W sobotę 16 września zapraszamy na rajd pieszo-rowerowy, będący podsumowaniem dwuletnich działań w ramach projektu „Nasze Loreto – ogólnopolski szlak kaplic loretańskich”.

Podczas rajdu można będzie wziąć udział w queście pieszym bądź rowerowym – ten drugi będzie po raz pierwszy zaprezentowany. Prezentować będziemy też publikację drukowaną będącą podsumowaniem projektu – znajdą się w niej opisy kaplic i dzwonnic loretańskich w Polsce wraz ze zdjęciami zgłoszonymi do ogłaszanych przez nasze Stowarzyszenie konkursów fotograficznych. Rajd jest jednym z wydarzeń Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku zostały ogłoszone przez Radę Europy pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

REGULAMIN RAJDU

Organizator

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa

Kierownictwo

- Andrzej Jarmuszczak

- Karol Marszał

Cele rajdu

- upowszechnianie wiedzy historycznej na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego,

- upowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych Gminy Raszków,

- stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.

Uczestnictwo i zgłoszenia

- w rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe, szkoły itp., a także uczestnicy indywidualni. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej;

- zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać pod numerem telefonu  663-910-444 do dnia 13 września 2017 r.;

- udział w rajdzie jest bezpłatny.

 

Program rajdu

10.00 - 12.00 - odbiór karty questowej na starcie przy kościele w Skrzebowej i wyruszenie na trasy,

12.00 - 14.00 -  meta rajdu - ognisko i posiłek turystyczny.

Postanowienia końcowe

Ewentualne ubezpieczenie i związane z tym koszty spoczywają na uczestnikach.

Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania.

Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.

Impreza w ramach projektu "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich (kontynuacja)" jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".